Question 1

Video tutorials: 1(a)(b) | 1(c)

Question 2

Video tutorial: Question 2

Question 3

Video tutorials: 3(a) | 3(b) | 3(c)(d)

Question 4

Video tutorials: 4(a) | 4(b) | 4(c)

Question 5

Video tutorials: 5(a) | 5(b) | 5(c) | 5(d) | 5(e)(f)

Question 6

Video tutorials: 6(a to e) | 6(f)

Question 7

Video tutorial: Question 7